Perubatan Islam

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin Harithah bin ‘Amr al-Khuza‘iyyah al-Mustaliqiyyah. Beliau pada awalnya merupakan tawanan perang dalam peperangan al-Muraisi‘ yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nama asalnya ialah Barrah, akan tetapi kemudiannya Baginda menukarnya (kepada Juwairiyah). Selain itu, beliau juga adalah di antara wanita yang...

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan — kunyah — beliau ialah Ummu al-Hakam. Beliau juga termasuk salah seorang yang awal masuk Islam dan berhijrah. Selain itu, beliau juga ada meriwayatkan hadith dan hadithnya terdapat dalam al-Kutub al-Sittah. Di antara mereka yang meriwayatkan hadith daripadanya ialah anak saudaranya...

# 944 Berbekam Ketika Puasa

Soalan Apakah dibolehkan berbekam ketika puasa? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam...

#416: Perkahwinan Manusia dengan Jin

Soalan Assalamualaikum ustaz. Bagaimana hukum perkahwinan antara manusia dengan jin? Adakah dibolehkan perkahwinan seperti itu? Mohon penjelasan. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan...

#410: Jumpa Tukang Sihir Untuk Ubati Sihir

Soalan Assalamualaikum ustaz. Bolehkah seseorang pergi berjumpa dengan tukang sihir, dengan tujuan untuk mendapatkan rawatan bagi mengubati penyakit sihir yang dihadapi olehnya? Mohon penjelasan. Jawapan Alhamdulillah, puji...

#401: Penyakit ‘Ain dan Rawatannya

Soalan Assalamualaikum ustaz. Boleh jelaskan tentang penyakit ‘ain? Benarkah ia boleh terkena pada manusia? Dan bagaimana cara untuk merawatnya? Mohon jelaskan juga tentang kaedah perlindungan...