Khamis, Oktober 28, 2021

Perbelanjaan #MusaadahCovid19

Dikemaskini pada 31 May 2020 Jam 00.48 AMM
0
(RM) JUTA
0
(RM) JUTA
0
(RM) JUTA
0
(RM) JUTA
0
(RM) RIBU
0
(RM) JUTA
0
(RM) JUTA
0
(RM) RIBU
0
(RM) RIBU
0
(RM) JUTA
0
(RM) RIBU

JUMLAH KESELURUHAN

0
(RM) JUTA

TABUNG COVID-19

Tabung Musaadah COVID-19 JAKIM

Jumlah

0
(RM) JUTA

Perbelanjaan

0
(RM) JUTA

Tabung Musaadah Khaira PPZ

Jumlah

0
(RM) JUTA

Perbelanjaan

0
(RM) JUTA

Tabung Yayasan Waqaf Malaysia

Kutipan

0
(RM)RIBU

Agihan

0
(RM)RIBU