Tag Archives: Diyat

#3 Ke Arah Pelaksanaan Diyat dalam Sistem Perundangan Malaysia

Pengenalan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung [...]