Tag Archives: Harta wajib zakat

#749: Harta yang Diwajibkan Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apakah harta yang diwajibkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi [...]