Tag Archives: Lupa Apa yang Dinazar

#775: Lupa Apa Yang Dinazarkan

Soalan Assalammualaikum. Saya dahulu pernah bernazar lalu sekarang saya terlupa apa yang saya nazarkan. Apa [...]