Tag Archives: Memegang

#848 Memegang Tafsir al-Quran Tanpa Wudhu’

Soalan Apakah dibolehkan untuk memegang tafsir tanpa wudhu’? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi [...]

#847 Memegang Mushaf Tanpa Wudhu’

Soalan Apakah dibolehkah menyentuh Mushaf al-Quran tanpa wudhu’? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi [...]