Tag Archives: Nama Allah

#62 Sumpah Selain Nama Allah

Soalan Assalamualaikum. Adakah bersumpah selain dengan nama Allah termasuk dalam syirik? Jawapan Alhamdulillah, puji dan [...]