Nama Allah

10 November 2021

#62 Sumpah Selain Nama Allah

[ux_products] Soalan Assalamualaikum. Adakah bersumpah selain dengan nama Allah termasuk dalam syirik? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak […]