Tag Archives: Pengertian

#881: Pengertian Takwa

Soalan Assalamualaikum ustaz. Saya selalu dengar bahawa puasa itu akan menatijahkan takwa kepada pelakunya. Boleh [...]

#831: Pengertian Yatim dan Had Umurnya

Soalan Assalamualaikum ustaz. Boleh jelaskan, apakah pengertian yatim dan berapakah had umur untuk seseorang dikira [...]