Tag Archives: tafsir

#848 Memegang Tafsir al-Quran Tanpa Wudhu’

Soalan Apakah dibolehkan untuk memegang tafsir tanpa wudhu’? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi [...]