Tag Archives: Tahmid

#991: Mengucapkan Tahmid Ketika Bersin dalam Solat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Jika seseorang bersin ketika melakukan solat, bolehkah dia mengucapkan tahmid? Mohon penjelasan. [...]