Tag Archives: Waktu Bulan Ramadhan Berubah Setiap Tahun

#868: Waktu Bulan Ramadhan Berubah Setiap Tahun

Soalan Mengapakah penetapan bulan Ramadhan pada setiap tahun masihi sentiasa berubah dan berganjak semakin awal? [...]

#868: Waktu Bulan Ramadhan Berubah Setiap Tahun

Soalan Mengapakah penetapan bulan Ramadhan pada setiap tahun masihi sentiasa berubah dan berganjak semakin awal? [...]