#1045 Membaca Surah Pilihan dalam Solat secara Urutan Terbalik