#1060 Dosa yang Dihapuskan bagi Mereka yang Berpuasa ‘Arafah