#432 Memakan Ulat dalam Buah

q

Soalan:         

Assalamualaikum w.b.t. Apakah hukum termakan ulat yang terdapat dalam buah? Terima Kasih.

Jawapan:

Waalaikumussalam w.b.t.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, isteri dan ahli keluarga Baginda, para sahabat Baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Baginda sehingga Hari Kiamat.

Kami mulakan dengan firman Allah SWT:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Maksudnya:Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi – kerana sesungguhnya ia adalah kotor — atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah.’[1]

Begitu juga firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

Maksudnya:Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): ‘Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka?’ Bagi menjawabnya, katakanlah: ‘Dihalalkan bagi kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik.’[2]

Ayat di atas menunjukkan secara umumnya Allah ‘Azza wa Jalla telah menghalalkan buat kita makanan yang baik-baik. Justeru, semua yang baik-baik itu adalah diharuskan untuk memakannya, manakala semua yang buruk dan jijik pula adalah diharamkan daripada memakannya. Penentuan sama ada makanan itu baik atau jijik — jika tiada nas mengenainya — adalah berdasarkan perasaan dan naluri orang Arab kerana al-Quran turun kepada mereka — yakni dalam bahasa mereka.[3]

Memakan ulat buah

Pada asasnya, dalam mazhab Syafi‘i, hukum memakan ulat adalah diharamkan melainkan ulat yang berada dalam keju, cuka, kacang hijau, buah-buahan dan seumpamanya yang terdiri daripada makanan, yang mana ulat-ulat berkenaan lahir daripada bahan-bahan suci tersebut. Imam al-Nawawi menyebutkan bahawa terdapat tiga pendapat ulama dalam kalangan mazhab Syafi‘i berkenaan kehalalan ulat ini iaitu pendapat pertama, ia adalah halal untuk dimakan. Pendapat kedua pula, ia adalah haram untuk dimakan. Manakala pendapat ketiga, ia halal dimakan bersama makanan yang ia lahir daripadanya, bukan secara terasing kerana haram memakannya secara terasing.[4]

Begitulah juga sekiranya ulat-ulat itu mati dalam makanan atau benda yang ia dilahirkan daripadanya. Mengikut mazhab Syafi‘i ia dikira sebagai najis disebabkan oleh kematiannya. Akan tetapi mengenai hukum memakannya terdapat tiga pendapat ulama dalam kalangan mazhab Syafi‘i iaitu pendapat pertama, halal memakannya bersama benda yang ia dilahirkan daripadanya, bukan secara terasing. Pendapat kedua, halal memakannya secara mutlak, dan pendapat ketiga, haram memakannya secara mutlak. Justeru, pendapat yang sahih ia dikira sebagai najis tetapi tidak memudaratkan pada memakannya. Oleh itu, terdapat pengecualian dalam hal ini, di mana ia dihalalkan untuk dimakan bersama makanan yang ia dilahirkan daripadanya.[5]

Selain itu, al-Khatib al-Syirbini juga ada menyebutkan bahawa mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi‘i, dihalalkan untuk memakan ulat yang dilahirkan daripada makanan seperti cuka, keju dan buah-buahan, hanya jika ia dimakan secara bersama. Begitu juga hukumnya apabila ia mati — dalam makanan itu — yakni halal untuk dimakan mengikut pendapat yang kuat. Hal ini kerana kesukaran untuk mengasingkannya. Sebahagian ulama terkemudian menyandarkan hukum daging yang berulat dengan hukum buah-buahan — yang mengandungi ulat. Berdasarkan kepada ‘illah ini, maka jika ia mampu atau mudah untuk diasingkan seperti ulat yang berada dalam epal, maka haram untuk memakannya secara bersama. Ibn Syahbah berkata bahawa itulah pendapat yang zahir, yakni apabila tidak kesukaran untuk membezakannya.

Di samping itu, terkeluar daripada lafaz “مَعَهُ” (yakni memakan ulat secara bersama dengan makanan itu), bagi kes memakan ulat secara berasingan. Hal ini kerana hukumnya adalah haram disebabkan oleh kenajisan bangkainya dan juga kejijikannya. Begitulah juga — yakni haram hukumnya — jika ulat itu diangkat ke tempat yang lain sebagaimana disebutkan oleh al-Bulqini, atau ulat itu pergi dengan sendiri ke tempat lain, kemudian ia kembali semula ke sarangnya (dalam buah itu) selepas ia dapat dipelihara daripadanya seperti mana yang dibahaskan oleh sebahagian ulama terkemudian. Pendapat kedua pula mengatakan halal secara mutlak, kerana ulat itu dianggap sebahagian daripada buah. Manakala pendapat ketiga mengatakan haram secara mutlak kerana ulat itu dikira sebagai bangkai.[6]

Keharusan untuk memakan ulat yang berada dalam buah-buahan ini juga adalah berdasarkan kepada kaedah fiqh:

التَّابِعُ تَابِعٌ

Maksudnya:(Hukum bagi) yang mengikut itu mengikut (hukum bagi yang asal).[7]

Dalam kes ini, ulat yang terdapat dalam buah-buahan dikira sebagai (تابع) yakni yang mengikut manakala buah-buahan atau makanan itu pula ialah (أصل) yakni yang asal. Justeru, ulat makanan itu halal dimakan bersama makanan yang ia dilahirkan daripadanya kerana ia mengikut hukum asalnya iaitu makanan tersebut yang halal.

Selain itu, keharusan memakan ulat makanan ini juga adalah Tab‘an (mengikut hukum asal) bukannya secara asalnya. Oleh itu, tidak boleh jika ulat itu dimakan secara berasingan yakni terpisah daripada makanan.

Tambahan lagi, ulama dalam kalangan mazhab Syafi‘i dan Hanbali yang berpendapat bahawa halal memakan ulat yang dilahirkan dalam makanan seperti cuka dan buah-buahan dengan tiga syarat:

  • Ulat itu mesti dimakan dengan makanan sama ada ia masih hidup atau sudah mati. Jika ia dimakan secara berasingan daripada makanan yang ia dilahirkan daripadanya, maka hukumnya adalah haram.
  • Ulat itu tidak dipindahkan ke tempat lain — yakni diasingkan. Jika ia dipindahkan ke tempat lain, maka tidak boleh memakannya.
  • Ulat itu tidak mempengaruhi dan mengubah secara ketara rasa, bau dan warna makanan itu, jika makanan itu berbentuk cecair. Jika ia mengubah salah satu daripada perkara tersebut, maka tidak boleh memakannya mahupun meminumnya disebabkan oleh kenajisannya ketika itu.[8]

Saranan untuk memeriksa buah yang lama

Terdapat sebuah hadith berkenaan adab memeriksa buah kurma daripada ulat dan kutu. Hal ini adalah sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik R.A, beliau berkata:

أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

Maksudnya:Nabi SAW diberi kurma yang sudah lama, lalu Baginda mengorek-ngorek kurma tersebut bagi mengeluarkan kutu atau ulat dari kurma itu.”[9]

Al-Munawi menyebutkan bahawa Baginda memakan kurma selepas membersihkannya daripada seumpama ulat yang tidak dilarang memakannya. Para ulama dalam kalangan mazhab Syafi‘i mengharuskan untuk memakan ulat buah bersekali dengan buah kerana sukar mengasingkannya.[10]

Selain itu, Ibn Ruslan dalam syarahnya menyatakan bahawa ulama dalam kalangan mazhab Syafi‘i berpendapat, ulat yang lahir daripada buah-buahan, keju, cuka, kacang hijau, bijirin dan seumpamanya, jika ia mati dalam apa yang ia dilahirkan di dalamnya maka ia menjadi najis mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab. Adapun mengenai hukum memakannya pula, mengikut pendapat yang sahih, ia dianggap najis tetapi tidak ada mudarat pada memakannya. Dihalalkan untuk dimakan bersama dengan makanan yang ia dilahirkan daripadanya kerana untuk mengawal dan menjaganya adalah sukar. Namun begitu, adalah lebih baik jika seseorang itu mengeluarkan ulat itu, sama ada hidup ataupun sudah mati, seperti mana yang zahir pada hadith di atas.[11]

Selain daripada itu, al-‘Azim Abadi juga ada menyebutkan, hadith ini menunjukkan bahawa makruh memakan apa-apa yang disangka di dalamnya ada ulat, tanpa pemeriksaan. Selain itu, disebut oleh pengarang Fath al-Wadud bahawa dalam hadith ini terdapat faedah bahawa makanan tidak bernajis apabila wujud di dalamnya ulat dan tidak haram memakannya. Begitu juga, al-Qari’ mengatakan, al-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang hasan daripada Ibn Umar secara marfu‘ bahawa Baginda SAW melarang memeriksa kurma daripada apa yang berada di dalamnya. Justeru larangan ini dapat difahami, berkemungkinan ia ditujukan kepada kurma yang masih baru supaya dapat mengelakkan daripada waswas, ataupun dengan kemungkinan bahawa perbuatan Baginda itu bagi menjelaskan keharusan memakannya dan larangan itu pula dapat difahami sebagai makruh tanzih.[12]

Kesimpulannya

Berdasarkan kepada perbincangan dan perbahasan di atas, kami berpendapat bahawa tidak mengapa termakan ulat yang berada dalam buah-buahan dengan syarat ia dimakan bersama dengan buah tersebut. Keharusan untuk memakannya itu adalah kerana terdapat kesukaran bagi mengasingkannya, sedangkan ia juga tidak memudaratkan pemakannya. Justeru, diberi pengecualian dalam hal ini. Adapun mengasingkannya daripada buah, atau memakannya secara bersendirian, hukumnya adalah diharamkan kerana ia termasuk dalam jenis serangga dan dianggap jijik untuk dimakan.

Semoga Allah SWT memberikan kefahaman yang jelas kepada kita semua dalam beragama. Ameen.

Wallahua‘lam.

Bertarikh: 9 Februari 2022 bersamaan 7 Rejab 1443H

[1] Surah al-An‘am: 145

[2] Surah Ma’idah: 4

[3] Lihat https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=16#_edn18.

[4] Lihat Majmu‘ Syarh al-Muhazzab, 9/15.

[5] Lihat Majmu‘ Syarh al-Muhazzab, 9/36-37.

[6] Lihat Mughni al-Muhtaj, 6/99.

[7] Lihat al-Asybah wa al-Naza’ir oleh al-Suyuti, 1/117.

[8] Lihat Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 5/143.

[9] Riwayat Abu Daud (3832)

[10] Lihat al-Taisir, 2/267.

[11] Lihat Syarah Sunan Abi Daud, 15/487.

[12] Lihat ‘Aun al-Ma‘bud, 10/220.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *