#715 Bahagikan Ayat al-Quran yang Panjang Beberapa Bahagian