#996 Membaca Surah Pilihan dalam Rakaat Ketiga dan Keempat