Bab 50: Berkhidmat Sebagai Ahli Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan