Al-Quran

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin Harithah bin ‘Amr al-Khuza‘iyyah al-Mustaliqiyyah. Beliau pada awalnya merupakan tawanan perang dalam peperangan al-Muraisi‘ yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nama asalnya ialah Barrah, akan tetapi kemudiannya Baginda menukarnya (kepada Juwairiyah). Selain itu, beliau juga adalah di antara wanita yang...

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan — kunyah — beliau ialah Ummu al-Hakam. Beliau juga termasuk salah seorang yang awal masuk Islam dan berhijrah. Selain itu, beliau juga ada meriwayatkan hadith dan hadithnya terdapat dalam al-Kutub al-Sittah. Di antara mereka yang meriwayatkan hadith daripadanya ialah anak saudaranya...

#1047 Murajaah Surah yang Dihafal dengan Membaca Ayat-ayatnya secara Terbalik

Soalan:          Assalamualaikum w.b.t. Saya ada satu soalan. Bolehkah saya mengulang (murajaah) surah-surah tertentu yang dihafal dengan susunan ayat yang terbalik yakni membacanya daripada...

#995 Antara Bacaan Secara Hafalan dan Melihat Mashaf

Soalan:          Assalamualaikum w.b.t. Saya ada satu soalan. Manakah lebih afdhal, membaca al-Quran dengan melihat mashaf atau membacanya secara hafalan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jawapan: Waalaikumussalam...

#979 Berhimpun ketika Majlis Khatam al-Quran

Soalan:          Assalamualaikum w.b.t. Saya ada satu soalan. Adakah terdapat contoh daripada generasi terdahulu berkaitan majlis khatam al-Quran sepertimana yang dilakukan dalam bulan Ramadhan?...

#976 Menghadap Kiblat ketika Membaca al-Quran

Soalan:          Assalamualaikum w.b.t. Saya ada satu soalan. Adakah disunatkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika membaca al-Quran? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jawapan: Waalaikumussalam w.b.t. Alhamdulillah, segala...

#973 Berbaring ketika Membaca al-Quran

Soalan:          Assalamualaikum w.b.t. Saya ada satu soalan. Bolehkkah saya membaca al-Quran sambil berbaring? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jawapan: Waalaikumussalam w.b.t. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT,...

#972: Peringkat Penurunan al-Quran

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah al-Quran diturunkan secara sekaligus atau berperingkat-peringkat? Mohon penjelasan. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...