Dewan Negara

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin Harithah bin ‘Amr al-Khuza‘iyyah al-Mustaliqiyyah. Beliau pada awalnya merupakan tawanan perang dalam peperangan al-Muraisi‘ yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nama asalnya ialah Barrah, akan tetapi kemudiannya Baginda menukarnya (kepada Juwairiyah). Selain itu, beliau juga adalah di antara wanita yang...

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan — kunyah — beliau ialah Ummu al-Hakam. Beliau juga termasuk salah seorang yang awal masuk Islam dan berhijrah. Selain itu, beliau juga ada meriwayatkan hadith dan hadithnya terdapat dalam al-Kutub al-Sittah. Di antara mereka yang meriwayatkan hadith daripadanya ialah anak saudaranya...

15 Disember 2021 | Perbahasan Belanjawan 2022

Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum WBT dan salam sejahtera, terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut sama berbahas berkaitan...

4 Oktober 2021 | Usul Menjunjung Kasih dan Perbahasan Titah Diraja

USUL MENJUNJUNG KASIH DAN PERBAHASAN TITAH DIRAJA PADA 4 OKTOBER 2021 DI DEWAN NEGARA _________________________________________ Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan...