Dewan Negara

15 December 2021

15 Disember 2021 | Perbahasan Belanjawan 2022

Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum WBT dan salam sejahtera, terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut sama berbahas berkaitan Rang […]
4 October 2021

4 Oktober 2021 | Usul Menjunjung Kasih dan Perbahasan Titah Diraja

USUL MENJUNJUNG KASIH DAN PERBAHASAN TITAH DIRAJA PADA 4 OKTOBER 2021 DI DEWAN NEGARA _________________________________________ Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. […]