Tag Archives: Lafaz Isti’azah

#726: Lafaz Isti’azah Sebelum al-Fatihah dalam Solat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum seseorang membaca lafaz isti’azah sebelum membaca surah al-Fatihah dalam solatnya? [...]

#726: Lafaz Isti’azah Sebelum al-Fatihah dalam Solat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum seseorang membaca lafaz isti’azah sebelum membaca surah al-Fatihah dalam solatnya? [...]