#726: Lafaz Isti’azah Sebelum al-Fatihah dalam Solat