Tag Archives: Nabi SAW

#311: Peristiwa Nabi SAW Dibelah Dada

Soalan Assalamualaikum ustaz. Ada pengajar yang mengatakan bahawa ketika peristiwa dada Nabi SAW dibelah, bukan [...]

#311: Peristiwa Nabi SAW Dibelah Dada

Soalan Assalamualaikum ustaz. Ada pengajar yang mengatakan bahawa ketika peristiwa dada Nabi SAW dibelah, bukan [...]