#67 Adakah Lelaki Menanggung Dosa Perempuan di Bawah Tanggungannya