#863: Memindahkan Anggota Haiwan yang Najis ke Badan Orang Islam