#28 Bersetubuh Sebelum Mandi Wajib

SOALAN

Perkara ini sudah berlaku lebih tiga minggu lepas. Darah haid saya telah berhenti keluar dan suami terus ajak bersama. Tetapi saya tak ingat samada sudah mandi wajib atau belum. Apakah hukumnya?

JAWAPAN

Secara asasnya, persetubuhan tidak dibenarkan saat isteri sedang haid. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ

Maksudnya: “Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu.”[1]

Ibn Kathir menjelaskan, “…Allah melarang untuk mendekati mereka (para isteri) dengan melakukan persetubuhan selama mana haid masih ada. Ia boleh difahami bahawa: jika haid telah selesai maka kembali menjadi halal”[2]

Menurut Ibn Qudamah, majoriti para ulama daripada mazhab Maliki, mazhab Syafie, mazhab Hanbali dan lainnya mensyaratkan mandi wajib setelah haid bagi membolehkan seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan bersama suaminya.[3] Ibn ‘Abbas ketika mentafsirkan Surah al-Baqarah ayat 222, mensyaratkan berhentinya haid dan mandi wajib bagi membolehkan persetubuhan dilaksanakan.[4] Perkara yang sama juga ditegaskan oleh guru kami, Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili.[5]

Saya sarankan saudari semak sebaiknya samada sudah mandi wajib atau belum. Jika telah mandi wajib, maka tidak ada sebarang masalah yang timbul. Jika belum atau masih tidak pasti, maka ia kembali kepada hukum asal iaitu belum mandi wajib. 

اليَقِين لَا يُزَالُ بِالشَّكّ

Maksudnya: “Keyakinan tidak dihilangkan dengan syak (keraguan).”

Ini juga bertepatan dengan kaedah:

الْأَصْل بَقَاء مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Maksudnya: “Pada asalnya, sesuatu itu kekal mengikut keadaan asalnya.”

Maka jika berlaku persetubuhan dalam keadaan haid, Imam Nawawi menyebutkan pandangan dalam mazhab al-Syafie yang masyhur, tidak dikenakan sebarang denda atau kafarah. Tetapi hendaklah memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat atas perbuatan tersebut. Disunatkan bersedekah dengan satu dinar sekiranya persetubuhan dilakukan pada permulaan haid, dan setengah dinar sekiranya dilakukan pada penghujung haid.[6]

Daripada Ibn Abbas, daripada Nabi SAW bersabda dalam persetubuhan ketika dalam haid:

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

Maksudnya: “Hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.”[7]

Sebaiknya untuk keluar daripada khilaf, bersedekahlah sekadar kemampuan kepada fakir miskin atau mereka yang memerlukan. Saya cadangkan kepada setiap pasangan suami isteri, sebelum perkahwinan lagi dan juga selepasnya sentiasa mempelajari ilmu berkenaan rumahtangga, termasuklah berkaitan fiqh suami isteri. Ini supaya sebarang bentuk tindakan kita sentiasa menepati syariat dan mendapat keredhaan Allah SWT. Wallahu a’lam.

[1] Surah al-Baqarah: 222

[2] Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm, 1/439

[3] Al-Mughnī: 1/384

[4] Ibid.

[5] Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 3/553

[6] Rawdhah al-Ṭālibīn, 1/35

[7] Riwayat Ahmad, no. 2032, Abu Daud, no. 2168, Nasa’ie, no. 278 dan Ibn Majah, no. 640

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *