# 14 Kepada Syamsul Yusof, Keluarga dan Masyarakat