#9 Petunjuk Ilahi Dalam Berpolitik: Tadabbur Surah Al-Sajdah Ayat 42