Jana'iz

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin Harithah bin ‘Amr al-Khuza‘iyyah al-Mustaliqiyyah. Beliau pada awalnya merupakan tawanan perang dalam peperangan al-Muraisi‘ yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nama asalnya ialah Barrah, akan tetapi kemudiannya Baginda menukarnya (kepada Juwairiyah). Selain itu, beliau juga adalah di antara wanita yang...

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan — kunyah — beliau ialah Ummu al-Hakam. Beliau juga termasuk salah seorang yang awal masuk Islam dan berhijrah. Selain itu, beliau juga ada meriwayatkan hadith dan hadithnya terdapat dalam al-Kutub al-Sittah. Di antara mereka yang meriwayatkan hadith daripadanya ialah anak saudaranya...

#1011: Mengebumikan Jenazah Bersama Keranda

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum mengebumikan jenazah bersama dengan kerandanya sekali? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat...

#792: Suami Mandikan Jenazah Isteri

Soalan Assalamualaikum ustaz. Bolehkan suami memandikan jenazah isterinya atau sebaliknya? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita...

#787: Berkenaan Kain Kafan

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kain kafan? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#787: Berkenaan Kain Kafan

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kain kafan? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#615: Kebumikan Mayat Orang Islam Bersama Orang Masihi

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum mengebumikan mayat orang Islam bersama orang Masihi? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#615: Kebumikan Mayat Orang Islam Bersama Orang Masihi

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum mengebumikan mayat orang Islam bersama orang Masihi? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#615: Kebumikan Mayat Orang Islam Bersama Orang Masihi

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum mengebumikan mayat orang Islam bersama orang Masihi? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#614: Doa dan Istighfar kepada Si Mati

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah harus untuk beristighfar (memohon ampun) untuk si mati selepas dia dikebumikan, dan ketika dia telah berada dalam kuburnya? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur...

#564: Pembinaan Kubur Bertingkat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukumnya membina kubur secara bertingkat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua....

#562: Status Wudhu’ Suami yang Memandikan Jenazah Isteri

Soalan Assalamualaikum ustaz. Batalkah wudhu’ seorang suami apabila dia memandikan jenazah isterinya? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#550: Jumlah Jemaah untuk Solat Jenazah

Soalan Assalamualaikum ustaz. Berapakah jumlah jemaah untuk mengerjakan solat Jenazah? Mohon penjelasan. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#538: Memindahkan Kubur

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum memindahkan kubur mengikut syariat Islam? Mohon penjelasan. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#538: Memindahkan Kubur

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum memindahkan kubur mengikut syariat Islam? Mohon penjelasan. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung...

#61 Azan Semasa dalam Liang Lahad

Soalan Assalamualaikum. Apa hukum melaungkan azan semasa ingin memasukkan mayat ke dalam liang lahad? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang...

#23 Derma Organ dan Tisu

SOALAN Apakah hukum menderma organ dan tisu? Tidakkah ia dikira menyeksa mayat? JAWAPAN Sebahagian para ulama’ berpandangan hukum menderma organ adalah haram. Antara mereka yang berpandangan sebegini...

#13 Tanda 100 Hari Sebelum Mati

SOALAN Mengenai tanda-tanda kematian yang disebarkan melalui internet seperti tanda sebelum 100 hari dan lain-lain. Adakah ianya boleh diguna pakai? JAWAPAN Kematian adalah termasuk dalam perkara ghaibiyyat...

#10 Keadaan Kanak-Kanak Meninggal Dunia Semasa Kecil

SOALAN Bagaimanakah khabar bayi yang meninggal dunia? Benarkah dia mengingati ibu bapa dan saudaranya di dunia? Benarkah dia sedang menghuni syurga dan sedang diasuh oleh...