Zakat

19 April 2022

#970: Zakat Fitrah untuk Bayi dalam Kandungan

[ux_products] Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah bayi yang masih berada dalam kandungan wajib untuk dibayarkan zakat fitrah untuknya? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai […]
19 April 2022

#964: Anak bawah Tanggungan Ingin Bayar Sendiri Zakat Fitrah

[ux_products] Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah dibolehkan bagi anak yang berada di bawah tanggungan bapanya untuk dia membayar sendiri zakat fitrah yang diwajibkan? Dan benarkah sememangnya wajib […]
19 April 2022

#963 Waktu Wajib Untuk Membayar Zakat Fitrah

[ux_products] Soalan Bilakah waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat […]
19 April 2022

#961 Perempuan Yang Mendapat Biasiswa Membayar Zakat Fitrah

[ux_products] Soalan Apakah seorang perempuan yang belajar di luar negara yang mendapat biasiswa boleh membayar zakat fitrah bagi dirinya sendiri tanpa melibatkan walinya? Jawapan Alhamdulillah, puji […]
19 April 2022

#960 Membayar Zakat Di Luar Tempat Bekerja

[ux_products] Soalan Apakah dibolehkan untuk membayar zakat di tempat lain, sedangkan dia berkerja di tempat lain. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan […]
19 April 2022

#960 Membayar Zakat Di Luar Tempat Bekerja

[ux_products] Soalan Apakah dibolehkan untuk membayar zakat di tempat lain, sedangkan dia berkerja di tempat lain. Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan […]
4 April 2022

#865: Berhelah daripada Kewajipan Zakat

[ux_products] Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum seseorang melakukan helah daripada menunaikan kewajipan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang […]
4 April 2022

#865: Berhelah daripada Kewajipan Zakat

[ux_products] Soalan Assalamualaikum ustaz. Apa hukum seseorang melakukan helah daripada menunaikan kewajipan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang […]
4 April 2022

#862: Zakat Harta Kanak-Kanak dan Orang Gila

[ux_products] Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah diwajibkan zakat harta bagi kanak-kanak dan orang gila? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang […]