Category Archives: Zakat

#856: Tanaman dan Buah-buahan yang Diwajibkan Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apakah jenis tanam-tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan [...]

#856: Tanaman dan Buah-buahan yang Diwajibkan Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apakah jenis tanam-tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan [...]

#828: Ibn Al-Sabil Dalam Asnaf Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Boleh jelaskan tentang golongan Ibn al-Sabil dalam asnaf zakat? Terima kasih. Jawapan [...]

#827: Zakat Terhadap Harta Haram

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah wajib zakat terhadap harta-harta yang haram? Contohnya wang hasil judi, wang [...]

#812: Enggan Mengeluarkan Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apakah hukum terhadap orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji [...]

#807: Hikmah dan Faedah Mengeluarkan Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Apakah hikmah dan faedah dalam mengeluarkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur [...]

#762: Zakat Terhadap Madu

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah madu perlu dizakatkan? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas [...]

#760: Al-Gharimin dalam Asnaf Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Boleh jelaskan tentang asnaf al-gharimin dalam golongan penerima zakat? Terima kasih Jawapan [...]

#755: Fakir dan Miskin dalam Asnaf Zakat

Soalan Assalamualaikum ustaz. Boleh jelaskan tentang golongan fakir miskin dalam asnaf zakat? Terima kasih. Jawapan [...]

#751: Zakat Barang Kemas Wanita

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah barang kemas wanita diwajibkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada [...]