#653: Menggunakan Mahar yang Telah Diberi kepada Isteri