Salman al-Farisi R.A

Beliau ialah Abu ‘Abdillah Salman al-Farisi, dipanggil juga sebagai Salman al-Khair maula Rasulullah SAW. Selain itu, beliau pernah ditanya berkenaan nasabnya, maka beliau akan menjawab: “Aku Salman bin al-Islam (yakni aku Salman anak Islam).” Beliau berasal dari Parsi, dari Ramhormoz. Namun, ada yang berpendapat, dari Jai iaitu sebuah bandar di Asfahan. Nama sebenar beliau sebelum Islam ialah Mabah bin Buzkhasyan bin Mursilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sahrk. (Lihat Usd al-Ghabah fi Ma‘rifah al-Sahabah, 2/510).

Diriwayatkan bahawa Ibn Abbas R.Anhuma berkata: Salman al-Farisi menceritakan mengenai dirinya, katanya: Aku seorang lelaki Farsi dari Asfahan, yang merupakan penduduk kampung Jai. Ayahku ialah seorang tokoh masyarakat yang mahir dalam pertanian. Aku pula ialah orang yang paling disayangi ayahku daripada semua makhluk Allah. Disebabkan oleh sayangnya ayahku kepadaku, aku tidak dibenarkan keluar rumah, sebaliknya diminta untuk sentiasa berada di samping api, seolah-olah aku seperti seorang budak suruhan sahaja.

Aku dilahirkan dan aku mendedikasikan diri dalam persekitaran agama Majusi, sehinggakan aku menjadi penjaga api yang bertanggungjawab terhadap nyalaan dan tidak membiarkannya padam.

Ayah aku mempunyai ladang yang besar. Suatu hari dia sibuk menjaga bangunan itu. Dia berkata kepada aku: “Wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan, aku tidak mempunyai masa untuk menjaga tanah, kamu cuba pergi ke sana.” Dia menyuruh aku membuat beberapa kerja yang mesti diselesaikan. Aku keluar ke tanah ayah aku. Dalam perjalanan, aku melalui sebuah gereja Nasrani. aku mendengar suara orang-orang yang sedang berdoa. Aku sendiri tidak faham kenapa ayah aku mewajibkan aku tinggal di rumah iaitu melarang aku keluar rumah. Apabila aku melalui gereja mereka, dan aku mendengar suara mereka berdoa, aku pergi ke gereja untuk mengetahui apa yang mereka lakukan?

Sebaik sahaja aku melihat mereka, aku kagum dengan doa mereka, dan aku ingin tahu mengenai ibadah mereka. Aku berkata kepada diri sendiri: “Demi Allah, ini lebih baik daripada agama yang kami anuti selama ini.” Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka sehingga matahari terbenam. Aku tidak pergi ke tempat harta pusaka ayahku. Aku bertanya kepada mereka: “Dari manakah datangnya agama ini?” Mereka menjawab: “Dari Syam.” Kemudian aku pulang ke rumah ayahku walaupun ayah telah menghantar seseorang untuk mencariku. Sedangkan aku langsung tidak membuat kerja yang diminta ayahku. Maka apabila aku bertemu ayah, dia bertanya: “Anakku, di mana kamu sebelum ini? Bukankah aku telah memerintahkan kamu untuk melakukan apa yang aku perintahkan?” Aku menjawab: “Ayah, aku telah melalui suatu kaum yang sedang bersembahyang di dalam gereja, apabila aku melihat ajaran agama mereka, aku merasa kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sehingga matahari terbenam.”

Ayahku menjawab: “Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikitpun dalam agama itu. Agama kamu dan agama bapa kamu lebih baik daripada agama itu.” Aku berhujah dengan mengatakan: “Demi Allah, sama sekali tidak! Agama itu lebih baik daripada agama kita.” Kemudian ayahku bimbang tentang aku, lalu dia merantai kakiku, dan aku dipenjara di dalam rumahnya.

Pada suatu hari, diutuskan sekumpulan orang daripada agama Nasrani menemui aku, maka aku berkata kepada mereka: “Jika sekumpulan dari Syria itu terdiri daripada pedagang Nasrani, beritahu kepadaku.” Aku juga meminta agar apabila peniaga itu telah selesai perniagaan mereka dan akan pulang ke tanah air mereka, memberi aku keizinan untuk berjumpa dengan mereka.

Apabila peniaga itu hendak pulang ke negara mereka, mereka memberitahu aku. Kemudian aku menanggalkan rantai besi yang mengikat kaki aku, dan aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syria. Apabila aku tiba di Syria, aku bertanya: “Siapakah yang mahir dalam hal agama di sini?” Mereka menjawab: “Uskup yang tinggal di gereja.” Kemudian aku bertemu dengannya. Kemudian aku berkata kepada paderi itu: “Aku sangat mencintai agama ini, dan aku mahu tinggal bersama kamu, aku akan membantu kamu dalam gereja kamu, supaya aku boleh belajar dengan kamu dan berdoa dengan kamu.” Paderi itu menjawab: “Silakan.”

Jadi aku tinggal bersamanya. Apabila aku tinggal dengannya, terzahirlah bahawa dia adalah seorang yang jahat, dia memerintahkan dan menggalakkan orang ramai untuk bersedekah, tetapi setelah sedekah itu dikumpulkan dan diserahkan kepadanya, dia menyimpan sedekah itu untuk dirinya sendiri, dia tidak memberikannya kepada orang miskin, sehingga tujuh peti emas dan perak dia berjaya kumpulkan.

Aku sangat marah dengan apa yang dilakukan olehnya itu. Kemudian dia mati. Orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku berkata kepada orang ramai: “Sebenarnya dia ini adalah seorang yang buruk perangainya, menyuruh dan menggalakkan kamu bersedekah. Tetapi apabila sedekah telah dikumpulkan, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan apa-apa kepada orang miskin.” Mereka mempersoalkan apa yang aku katakan: “Apakah bukti yang kamu tahu tentang itu?” Aku menjawab: “Biar aku tunjukkan simpanannya.” Mereka berkata: “Baiklah, tunjukkan kami tempat simpanannya itu.” Kemudian aku menunjukkan kepadanya simpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan tujuh peti berisi emas dan perak. Setelah mereka melihat berapa banyak harta yang disimpan oleh paderi itu, mereka berkata: “Demi Allah, kami tidak akan menguburkannya selama-lamanya.” Kemudian mereka menyalib paderi itu di atas tiang dan merejam mayatnya. 

Kemudian mereka melantik seorang lagi bagi menggantikan paderi yang mati itu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak solat lima waktu yang lebih baik daripadanya, dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, dan sentiasa beribadah pada siang dan malam. Jadi aku sangat menyayanginya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada  selain dia. Aku tinggal bersamanya beberapa lama. Kemudian apabila kematiannya semakin hampir, aku berkata kepadanya: “Wahai Fulan, selama ini aku hidup bersamamu, dan aku sangat mencintaimu, aku tidak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu, tetapi seperti yang kamu lihat, apabila ketetapan Allah berlaku, kepada siapa kamu ingin mewasiatkan aku untuk pergi dan apakah yang kamu perintahkan kepadaku?”

Lelaki itu berkata: “Wahai anakku, demi Allah, sekarang aku tidak tahu lagi siapa yang beriman sepertiku. Orang yang aku kenal telah meninggal dunia, dan masyarakat telah mengubah ajaran yang benar dan meninggalkan sebahagian daripada mereka, kecuali seorang yang tinggal di Mosul (sebuah bandar di Iraq), iaitu Fulan, dia memegang kepercayaan seperti aku, kamu jumpalah dia di sana!”

Kemudian apabila dia meninggal dunia, aku pergi berjumpa seseorang di Mosul. Aku berkata: “Wahai Fulan, sesungguhnya fulan telah berwasiat kepadaku sebelum kematiannya supaya aku bertemu kamu, dia memberitahuku bahawa kamu mempunyai iman seperti dia.” Kemudian orang yang aku temui berkata: “Tinggallah bersamaku.” Aku pun tinggal bersamanya dan aku dapati dia sangat baik seperti yang telah dijelaskan oleh si Fulan kepada aku. Tetapi dia juga didatangi kematian. Ketika ajal menghampirinya, aku bertanya kepadanya: “Wahai Fulan, ketika itu Fulan mewasiatkanku kepadamu dan agar aku bertemu denganmu, kini takdir Allah akan berlaku kepadamu sebagaimana yang kamu ketahui, oleh itu kepada siapa kamu mahu wasiatkan untuk aku pergi dan apakah yang kamu perintahkan kepadaku?” Lelaki itu berkata: “Wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenali seperti aku melainkan seseorang di Nissibin, iaitu Fulan. Pergilah berjumpa dengannya!”

Jadi selepas dia meninggal dunia, aku bertemu dengan seseorang yang berada di Nissibin. Selepas aku bertemu dengannya, aku memberitahunya tentang keadaan aku dan apa yang Fulan perintahkan kepadaku.

Orang itu berkata: “Tinggallah bersama aku.” Sekarang aku mula tinggal bersamanya. Aku dapati bahawa dia benar-benar seperti Fulan yang pernah aku tinggal. Aku tinggal dengan seseorang yang sangat baik. Namun, apabil ajal hampir menjemputnya dan di ambang kematian, aku berkata: “Wahai Fulan, pada masa itu Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan, dan sebelum ini Fulan mewasiatkan aku kepada kamu. Selepas kamu mati, kepada siapa kamu mewasiatkan untuk aku pergi, dan apakah yang akan kamu perintahkan kepada aku?” Lelaki itu berkata: “Wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal untuk aku perintahkan kamu untuk pergi kepadanya kecuali seseorang yang tinggal di Amuriyyah. Orang itu berpegang pada kepercayaan seperti yang kita akui, jika kamu mahu, sila pergi kepadanya. Dia juga berpegang pada apa yang kita pegang selama ini.”

Selepas lelaki baik itu meninggal dunia, aku pergi ke Amuriyyah. Aku memberitahunya tentang keadaan aku. Dia berkata: “Tinggallah bersama aku.” Aku pun tinggal dengan seseorang yang dipercayai oleh rakan yang mempunyai kepercayaan yang sama. Di tempat lelaki itu, aku bekerja, jadi aku mempunyai beberapa lembu dan kambing. Kemudian takdir Allah juga berlaku kepadanya. Ketika itu aku berkata: “Wahai Fulan, selama ini aku tinggal bersama Fulan, kemudian dia berwasiat kepadaku untuk bertemu dengan Si Fulan, kemudian Si Fulan pun berwasiat kepadaku untuk bertemu dengan Fulan, kemudian Fulan berwasiat kepadaku untuk bertemu denganmu, sekarang siapa pula yang akan engkau berwasiat untuk aku pergi padanya dan apa yang akan kamu perintahkan kepada aku?”

Lelaki itu berkata: “Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kepadamu untuk pergi kepadanya. Namun, sudah hampir tiba masanya untuk kemunculan seorang nabi, beliau diutuskan dengan ajaran nabi Ibrahim. Nabi ini akan dihalau dari suatu tempat di Arab dan kemudian berhijrah ke kawasan antara dua bukit. Di antara dua bukit itu tumbuh pokok kurma. Nabi itu mempunyai tanda-tanda yang tidak boleh disembunyikan, dia menerima hadiah tetapi tidak mahu menerima sedekah, dan di antara bahunya terdapat tanda kenabian. Kalau kamu boleh sampai kawasan tu, pergilah ke sana.” Kemudian orang ini juga mati. Selepas kematiannya, aku masih tinggal di Amuriyyah mengikut kehendak Tuhan. Suatu hari, lalu di hadapan aku sekumpulan orang daripada Kalb, mereka adalah peniaga. Aku bertanya kepada mereka: “Bolehkah kamu membawaku ke Tanah Arab sebagai ganti lembu dan kambingku?” Mereka menjawab: “Ya.” Lalu aku memberikan ternakanku kepada mereka.

Mereka mengambil aku, tetapi apabila mereka tiba di Wadi al-Qura, mereka menganiaya aku dengan menjual aku sebagai hamba kepada tangan seorang Yahudi. Sekarang aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pokok kurma, aku berharap, mudah-mudahan ini adalah kawasan seperti yang Fulan sebutkan kepada aku. Namun aku tidak boleh hidup bebas. Semasa aku di pihak Yahudi, anak bapa saudaranya datang dari Madinah, dari Bani Quraizah. Dia membeli aku daripadanya. Kemudian aku dibawa ke Madinah. Sebaik sahaja aku tiba di Madinah, aku segera mengetahui berdasarkan apa yang diberitahu oleh Fulan kepada aku. Sekarang aku tinggal di Madinah.

Allah mengutus seorang Rasul-Nya, dia telah tinggal di Makkah beberapa lama, yang aku sendiri tidak pernah dengar kerana kesibukan aku sebagai hamba. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pokok kurma majikanku kerana aku bekerja di ladang, sedang majikan aku pula sedang duduk, tiba-tiba datang salah seorang anak bapa saudaranya dan berkata: “Lihat, celakalah Bani Qailah (suku Aus dan Khazraj). Mereka kini berkumpul di Quba’ untuk menyambut seseorang yang datang dari Makkah hari ini. Mereka percaya bahawa orang itu adalah seorang nabi.”

Apabila aku mendengarnya, aku sangat menggeletar sehingga aku merasakan aku akan jatuh ke atas tuan aku. Kemudian aku turun dari pohon itu dan bertanya kepada anak bapa saudara tuanku: “Apakah yang kamu katakan tadi? Apakah yang kamu katakan tadi?” Tuan aku sangat marah, dia memukul aku dengan penumbuk yang kuat. Kemudian berkata: “Apa urusan kamu bertanya ini, teruskan kerja kamu.” Aku menjawab: “Tiada apa-apa maksud, aku hanya ingin memastikan apa yang dikatakan. Sebenarnya aku sudah ada maklumat tentang nabi diutuskan.” 

Pada sebelah petang, aku mengambil beberapa bekal kemudian aku pergi kepada Rasulullah SAW. Ketika Baginda di Quba’, lalu aku berjumpa dengannya. Aku berkata: “Telah sampai kepadaku berita bahawa kamu seorang yang soleh, kamu mempunyai beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku bawa sedikit sedekah dan aku rasa kamu lebih berhak mendapat sedekahku daripada orang lain.” Aku pun menyerahkan sedekah itu kepadanya, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya: “Silakan makan,” sedangkan dia tidak menyentuh sedekah dan tidak memakannya. Aku berkata: “’Ini adalah tanda kenabian Baginda.”

Aku pulang meninggalkan Baginda untuk mengambil sesuatu. Rasulullah SAW juga berpindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari, aku pergi kepada Baginda sambil berkata: “Aku perhatikan bahawa kamu tidak memakan pemberian sedekah, sedangkan ini adalah hadiah sebagai penghormatan aku kepada kamu.” Kemudian, Rasulullah menerima dan memakan sebahagian pemberianku dan menyuruh sahabatnya memakannya, mereka pun memakan pemberianku. Aku berkata kepada diriku sendiri: “Inilah tanda kenabian yang kedua.” 

Kemudian aku bertemu dengannya Rasulullah SAW ketika Baginda berada di perkuburan Baqi‘ al-Gharqad, Baginda sedang menghantar jenazah salah seorang sahabat Baginda, dan Baginda memakai dua helai kain. Ketika Baginda duduk di antara para sahabat, aku memberi salam kepada Baginda, kemudian aku berpaling memerhati belakangnya, adakah aku akan melihat tanda di belakangnya yang Si Fulan sebutkan padaku. Apabila Rasulullah SAW melihat aku memerhatikannya, Baginda mengetahui bahawa aku sedang mencari penjelasan tentang sifat kenabian yang disebutkan oleh salah seorang sahabat aku dahulu. Kemudian Baginda menanggalkan selendangnya dari belakang, aku sempat melihat tanda kenabian dan aku yakin dia seorang nabi. Jadi aku berbaring di hadapannya dan memeluknya sambil menangis.

Rasulullah bersabda kepadaku: “Marilah ke sini,” maka aku mendekati Baginda dan menceritakan keadaanku sebagaimana yang aku katakan kepadamu wahai Ibn Abbas. Lalu para sahabat kagum dengan Rasulullah SAW apabila mendengar kisah perjalanan hidupku. Salman sibuk bekerja sebagai hamba, dan perhambaan inilah yang menghalang Salman daripada menyertai perang Badar dan Uhud. Rasulullah SAW pada suatu hari berkata kepadaku: “Mintalah tuanmu membebaskanmu, wahai Salman!” Kemudian tuan aku meletakkan syarat kepadaku dengan 300 pokok kurma yang akan aku hidupkan untuknya dengan lubang anak pokok yang ditanam di dalamnya beserta dengan 40 Uqiyah.

Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda: “Berilah pertolongan kepada saudaramu.” Mereka pun menolongku dengan memberikan pohon kurma (anak pokok). Seorang sahabat memberi aku 30 pokok, atau 20 pokok, ada 15 pokok, dan ada 10 pokok. Setiap sahabat memberi aku pokok kurma mengikut tahap kemampuan mereka, sehingga benar-benar ada 300 pokok yang berjaya dikumpulkan.

Setelah 300 pokok terkumpul, Nabi bersabda kepadaku: “Pergilah wahai Salman, tanamlah kurma untuk tuanmu, apabila sudah selesai, marilah ke sini, aku akan meletakkannya di tanganku.” Aku menanamnya dengan bantuan sahabat. Setelah selesai, aku pergi kepada Rasulullah SAW dan memberitahunya tentang aku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku ke kebun yang aku tanam. Kami mendekatkan pohon kurma itu kepadanya dan Rasulullah meletakkannya di tangannya. Maka, demi jiwa Salman di Tangan-Nya, tidak ada satu pokok pun yang mati.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعِي إِلَيْهَا : فَجَعَلْنَا نُقَرِّبُ لَهُ الْوَدِيَّ ، وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ وَبَقِيَ عَلَيَّ الْمَالُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ ، مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ ؟ قَالَ فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ : خُذْ هَذِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ . فَقُلْتُ : وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيَّ . قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ . قَالَ فَأَخَذْتُهَا فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، فَأَوْفَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ ، وَعُتِقْتُ ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَنْدَقَ ، ثُمَّ لَمْ يَفُتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ )

Untuk penebusan pokok kurma, aku sudah tunaikan, masih ada 40 uqiyah sebagai tanggungan. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil rampasan perang. Kemudian Baginda bersabda: “Apakah yang telah dilakukan oleh Salman al-Farisi?” Salman berkata: Lalu aku dipanggil, dan Baginda bersabda: “Ambillah emas ini, gunakanlah untuk menyempurnakan tebusanmu wahai Salman!” maka, aku bertanya: “Wahai Rasulullah SAW, bagaimana status emas ini bagiku?” Baginda menjawab: “Ambillah! Allah SWT akan memberinya kebaikan.” Salman berkata: “Kemudian aku mengambilnya dan menimbang emas itu. Demi jiwa Salman di Tangan-Nya, berat emas adalah 40 uqiyah. Kemudian aku memenuhi wang tebusan yang perlu aku berikan kepada majikan aku, dan aku dibebaskan. Selepas itu aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan pun yang aku tidak sertai.” (Lihat Musnad Imam Ahmad, 5/441).

Salman al-Farisi R.A termasuk dalam kalangan sahabat yang dijamin syurga. Hal ini adalah sebagaimana riwayat daripada Anas R.A, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلاَثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ

Maksudnya: “Sesungguhnya syurga benar-benar merasa rindu kepada tiga orang iaitu Ali, ‘Ammar dan Salman.”

Riwayat al-Tirmizi (3797)

Dalam riwayat lain, daripada Anas bin Malik R.A, katanya: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتاقُ إِلَى أَرْبَعَةٍ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 

Maksudnya: “Sesunguhnya syurga benar-benar merasa rindu kepada empat orang iaitu Ali bin Abu Talib, ‘Ammar bin Yasir, Salman al-Farisi dan al-Miqdad bin al-Aswad R.Anhum.

Riwayat al-Tabarani dalam al-Mu‘jam al-Kabir (6045); riwayat Abu Nu‘aim dalam Ma‘rifah al-Sahabah (3346); al-Albani dalam Dha‘if al-Jami‘ (1427) menilainya sebagai dhaif; al-Haithami dalam Majma‘ al-Zawa’id (9/310) menyebutkan, di dalamnya terdapat perawi yang bernama Salamah bin al-Fadhl dan ‘Imran bin Wahb. Para ulama berselisih mengenai hadith kedua-duanya sebagai hujah, sedangkan baki perawinya yang lain adalah thiqah

Salman al-Farisi R.A meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah mengikut pendapat Abu ‘Ubaid atau pada tahun 37 Hijrah mengikut pendapat Khalifah. ‘Abd al-Razzaq meriwayatkan daripada Jaafar bin Sulaiman, daripada Thabit, daripada Anas bahawasanya Ibn Mas‘ud masuk menemui Salman ketika beliau sedang nazak dan hampir wafat. Justeru, ini menunjukkan bahawa beliau meninggal dunia sebelum Ibn Mas‘ud dan Ibn Mas‘ud meningggal dunia sebelum tahun 34 Hijrah. Oleh itu, boleh jadi beliau meninggal dunia pada tahun 33 atau 32 Hijrah. (Lihat al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, 3/119-120).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *