Category Archives: Mereka yang Dijamin Syurga

Ummu Aiman

Namanya ialah Barakah binti Tha‘labah bin ‘Amr bin Hisn bin Malik bin Salmah bin ‘Amr [...]

Anas bin al-Nadhr R.A

Beliau ialah Anas bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin ‘Amir [...]

al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi R.A

Beliau ialah sahabat Rasulullah SAW dan termasuk dalam kalangan al-Sabiqun al-Awwalun (orang-orang yang terdahulu — [...]

Sa‘ad bin Muaz R.A

Beliau ialah Abu ‘Amr Sa‘ad bin Muaz bin al-Nu‘man bin Imri’ al-Qais bin Yazid bin [...]

Zaid bin ‘Amr

Zaid bin ‘Amr bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin [...]

Waraqah bin Naufal

Waraqah bin Naufal bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qusai al-Qurasyi al-Asadi. Beliau adalah sepupu [...]

Ummul Mukminin Aisyah R.Anha

Beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq Abdullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin [...]

Abu al-Dahdah al-Ansari R.A

Beliau ialah Abu Dahdah al-Ansari, mendapat jaminan perlindungan daripada kaum Ansar. Abu Umar berkata: “Aku [...]

Salman al-Farisi R.A

Beliau ialah Abu ‘Abdillah Salman al-Farisi, dipanggil juga sebagai Salman al-Khair maula Rasulullah SAW. Selain [...]

Thabit bin Qais R.A

Thabit bin Qais bin Syammas bin Zuhair bin Malik bin Imri’ al-Qais bin Malik bin [...]