Category Archives: Kisah Pemimpin yang Unggul

Salahuddin al-Ayyubi

Salahuddin Al Ayyubi dilahirkan lahir pada tahun 532 H/1138 M di benteng Tikrit, Iraq. Pada [...]

Sultan Sulaiman al-Qanuni

Nama Sulaiman al-Qanuni selalu digandingkan bersama Salim I bin Beyzid (w. 1519M) sebagai khalifah terkuat. [...]

Sultan Nurudin al-Zanki

Nama penuh beliau ialah Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki bin Aq-Sunqur. Beliau dilahirkan di di [...]

Nizam al-Mulk

Beliau ialah Abu Ali Hassan bin Ali bin Ishaq al-Tusi. Lahir pada tahun 408 H, [...]

Nasihat Muawiyah kepada Salah Seorang Panglimanya

Muawiyah bin Abi Sufyan R.A yang menjadi khalifah pada tahun 40 Hijrah hingga 60 Hijrah [...]

1 Comment

Khalifah Mu’tasim Membela Seruan Seorang Ibu

Dia bernama Abu Ishaq Muhammad bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi bin Al-Mansor. Lahir tahun 179 H/795 [...]

Keperibadian Umar Ibn Abdul Aziz Yang Unggul

Sebaik sahaja dilantik menjadi khalifah, Umar Ibn Abdul Aziz memecat gabenor-gabenor daerah yang diketahui kejam [...]

Yusuf ibn Tashfin

Yusuf ibn Tashfin atau Tashafin (memerintah 453 H – 500 H) ialah seorang penguasa etnik [...]

Sultan Muhammad al-Fateh

Sultan Muhamad al-Fateh dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 M dan [...]

AL WAZIR IBN HUBAIRAH

Al-Wazir Ibn Hubairah Beliau bernama Abu al-Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah al-Syaibani. Dilahirkan pada [...]