Kalamuna

2 May 2023

Kisah Syeikh Abdullah Kamil

Saya telah mengulas pada minggu lepas berkenaan dengan pemergian Syeikh Abdullah Kamil menuju ke alam Baqa’. Selepas beberapa hari, saya telah merujuk banyak video melalui YouTube […]
27 April 2023

Catatan Aidilfitri Yang Penuh Bermakna

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahilhamdu. Lafaz syukur atas pelbagai kurniaan nikmat Allah SWT yang tak terhingga banyaknya kepada kita semua. Alhamdulillah. Hari Raya […]
25 January 2023

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin Harithah bin […]
25 January 2023

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan — kunyah — […]
20 January 2023

Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Khuzaimah bin al-Harith bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Abd Manaf bin Hilal bin ‘Amir bin Sa‘sa‘ah al-‘Amiriyyah. Para ulama tidak berselisih pendapat […]
20 January 2023

Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Huzaifah R.Anha

Beliau ialah Ummu Salamah Hind binti Abu Umayyah bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah al-Makhzumiyyah. Beliau adalah anak saudara kepada […]
18 January 2023

Ummul Mukminin Hafsah binti Umar R.Anhuma

Beliau ialah Hafsah binti Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin al-Khattab. Ibu beliau ialah Zainab binti Maz‘un. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah […]
18 January 2023

Ummul Mukminin Saudah bin Zam‘ah R.Anha

Beliau ialah Ummul Mukminin Saudah binti Zam‘ah bin Qais bin ‘Abd Syams bin ‘Abd Wudd bin Nasr al-Qurasyiyyah al-‘Amiriyyah. Sebelum berkahwin dengan Baginda, beliau telah berkahwin […]
12 January 2023

Ummu al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar R.Anhuma

Beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq Abdullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Taim al-Taimiyyah al-Qurasyiyyah. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti […]